Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

RREGULLORE

Rregullore
Per fondin e kufomave te banoreve te Fsh Sllatine.
 1. Fondi i kufomave eshte i perber nga banoret e Fsh.Sllatine qe jetojne ne Danimarke me dokumentacion legjitim Danez, qe daton nga viti 1993.
 2. Te drejte antersie kane:
 3. a) Personat qe posedojne dokumentacion legjitim Danez dhe jane banore te fsh.Sllatine.
 4. b) Femijte e posalindur, prinderit e te cilit jane anetare te fondit jan te obliguarete bejn regjistrimin dhe pagesen, nese jane te divorcuare pergjegjsia I ngele prinderit me te cilin femija jeton.
 5. c) Personat te porsa ardhur ne Danimarke dhe posedojn dokumentacioninlegjitim Daneze, munde te antarsohen duke ber pagesen vjetore.
 6. Pagesa:
 7. a) Pagesa vjatore per te rritur dhe femije eshte 200 kr.
 8. b) Cdo person eshte I obliguare te beje pagesen vjetore.
 9. Afati pageses:
Afati kohor per pagimin e anetarsise eshte 5 Maj, cdo pagese e vonuar pergjejsia ngelet te anetari.
 1. Shpenzimet qe I takojn nje anetarit:
 2. Anetari i cili ndron jete ne Danimark, i takon transporti per ne vendlindje.
 3. Anetari i cili vendose te varoset ne Danimark, i takojn shpenzimet nga vendi ngjarjes deri tek varezat (pa pagesen e varezave)
6 Kryesia:
Kryesia eshte e perbere nga 2 apo 3 anetare te zgjedhur, anetaret e ketij fondi punojn ne menyre vullnetare.
 1. Mandati i kryesise:
Kryesia ka mandatin 4 vjecar me mundesi rizgjedhje.
8.Pergjegjesite e kryesise:
 1. a) Kryesia ka pergjegjesi morale dhe ligjore ne funksionimin dhe mirmbatjen e rregullores.
 2. b) Pergjegjesi per hyrjet dhe daljet nga fondi.
 3. c) Te raporton anetaret saj me shkrim dhe dokumentacion per hyrjet dhe daljet e te hollave ne tubimin e vjetore.
 4. d) Te jet ene kontakt, ne raste te ndrimit te jetes se ndonje anetari me te afermit e tije per regullimin e transporteve te ndryshme dhe dokumentacioneve.
 5. Renia e pergjegjesise kryesise:
Kryesia nuk mer pergjegjesi ligjore dhe morale, nese shuma e te hollave nuk eshte ne dispozicionin e duhur (ne konto nuk para) pas harxhimit me dokumentacion te vertetuare.
 1. Tubimi urgjente me anetaret e fondit:
Kryesia mer vendim te thares anetaret e ketij fondi urgjent, vetem nese kontoja e te hollave bie nder shumen 100.000kr te meren vendime per zgjedhjen apo zhvillmin e punes.
 1. Fondacioni:
 2. a) Fondi eshte krijuare nga vullneti i lire i popullit, per qellimin e transportit te kufomave per ne vendlindje dhe Danimarke.
 3. b) Fondi nuk guxon ne asnje lloj menyre te perdore shumen e parave per qellime te ndryshme, politike sociale dhe shoqerore.
 4. c) Nga fondi i ndalohet rikthimi i shumes se paguare anetarit, i cili nderpret anetarsine.
12.Obligative per anetaret:
 1. a) Te regjistrohen ne baze te identitetit dhe adresimit te tij e-mail.
 2. b) Ne raste te ndrimit jetesore. Me i afermi duhet te dokumenton fletpagesen e antarsise.
 3. c) Prindi i cili trashegon femije, eshte i obliguare ne tre mujorin e pare te ben antarsine e tij/saje. Perndryshe antarsia nuk vlene.
 
© Sllatina.dk
Designed by: chati.dk