Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Kryesia

Emri
Telefoni
E-mail

Neset Ismani

40 89 25 54

info@sllatina.dk

Arun Latifi

22 65 50 67

info@sllatina.dk

Shpend Abazi

26 64 92 50

info@sllatina.dk

Fondi i kufomave

Emri
Telefoni
E-mail

Mesut Latifi

26 25 87 60

info@sllatina.dk

Lulzim Latifi

40 15 75 29

info@sllatina.dk

Fatmir Imeri

24 61 47 92

info@sllatina.dk

E-maili i kryesisë: info@sllatina.dk
Hyrje ne webmail: webmail
© Sllatina.dk
Designed by: chati.dk