Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Fondi i Shoqates

Sllatina forening:  Reg. nr.2125  konto nr. 8968308999

Sllatina forening është një shoqatë humanitare (fond për ndihmë), e cila dotë shqyrton problemet  e nevojave të ndryshme që dotë lindin në fshat /Sllatinë dhe dotë ndihmon sipas kapacitetit të cilin ky fond posedon.

Nëse dëshironi të ndihmoni, mund të jepni kontributin tuaj në dy mënyra:

1-Bëhuni anëtar i këtij fondi (Pagesa është mujore) dhe

2-Mund të ndihmoni sipas dëshirës dhe vullnetit tuaj të lirë.

© Sllatina.dk
Designed by: chati.dk