Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Sllatina.dk

Faqja e fondit të kufomave dhe kryesisë së fshatit Sllatinë në DK

Fondi i kufomave

Fondi i kufomave: Reg. nr.2261  konto nr. 0563814292

Fondi i kufomave  vepron vetëm për anëtarët e saj dhe ka për qëllim transportimin e kufomave nga Danimarka per ne Maqedoni.

Të gjithë anëtarët e saj pagesën mund t`a bëjnë në xhirollogarinë e lartë shënuar.

© Sllatina.dk
Designed by: chati.dk